BÌNH BNo 26

BÌNH BNo 26

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
BNo 26 (1200 ml) 12.2 x 14.3 x 22.0 cm