BÌNH ĐÁ BĐ 2L, BĐ 5L, BĐ 7L, BĐ 14L, BĐ 26L

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
BĐ 2L 18.0 x 23.0 x 20.0 cm
BĐ 5L 21.0 x 22.0 x 27.5 cm
BĐ 7L 24.5 x 31.5 x 27.0 cm
BĐ 14L 31.5 x 35.0 x 32.0 cm
BĐ 26L 37.5 x 47.0 x 39.0 cm

Sản phẩm khác

CA NƯỚC CN 06, CN 07

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

THÙNG ĐÁ TĐ 35L

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

GÁO MÚC NƯỚC G 2L

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

GÁO MÚC NƯỚC GB 1L, GB 1.5L, GB...

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

GÁO MÚC NƯỚC GCT 05, GCT 06, GCT...

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

BỘ BÌNH NƯỚC BN 17

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

CA ĐÁ CĐA 01, CĐA 02, CĐA 03

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

CA NƯỚC CN 01, CN 02, CN 03,...

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước