BÌNH No 8, No 10, No 12

BÌNH No 8, No 10, No 12

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
No 8 Ø 8.5 x 9.9 cm
No 10 Ø 10.5 x 11.8 cm
No 12 Ø 12.0 x 14.0 cm