BỘ CHÉN CB04, CO02, TM75

BỘ CHÉN CB04, CO02, TM75

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CB 04 Ø 11.5cm x 5.6cm 
CO 02  Ø 11.2cm x 5.4cm 
TM 75 Ø 15.0cm x 10.8cm