BỘ CHÉN CC32, CO34, T26

BỘ CHÉN CC32, CO34, T26

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CO 34 Ø 11.2cm x 5.4cm 
CC 32 Ø 11.5cm x 5.6cm 
ND 26  Ø 15.0cm x 10.8cm