BỘ CHÉN CO34, CO09, DĨA TIÊU T27

BỘ CHÉN CO34, CO09, DĨA TIÊU T27

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CO 34 Ø 8.6cm x 3.3cm 
CO 09 Ø 9.0cm x 5.0cm
T27  Ø 6.5cm x 1.7cm