BỘ CHÉN MUỖNG CO02, CB04, TM75

BỘ CHÉN MUỖNG CO02, CB04, TM75

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TM 75 Ø 15.0cm x 10.8cm
CO 02 Ø 11.2cm x 5.4cm 
CB 04 Ø 11.5cm x 5.6cm