BỘ CHÉN  NO 14, CO 02, CO 09

BỘ CHÉN NO 14, CO 02, CO 09

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
NO 14 Ø 14cm x 4.3cm
CO 02 Ø 11.2cm x 5.4cm
CO 09 Ø 9.0cm x 5.0cm