BỘ CHÉN TM75, CO02, CB04, CO09

BỘ CHÉN TM75, CO02, CB04, CO09

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TM 75 Ø 15.0cm x 10.8cm
CO 02 Ø 11.2cm x 5.4cm 
CB 04 Ø 11.5cm x 5.6cm
CO 09  9.0cm x 5.0cm