BỘ CỜ TƯỚNG

BỘ CỜ TƯỚNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CỜ TƯỚNG NHỎ 10.0 x 10.0 x 2.5 cm
CỜ TƯỚNG TRUNG 11.5 x 11.5 x 2.8 cm
CỜ TƯỚNG LỚN 14.6 x 14.6 x 3.0 cm