BỘ DĨA DO 06, 07, 08, 8.5, 09, 10, 12, 14 VIỀN 82

BỘ DĨA DO 06, 07, 08, 8.5, 09, 10, 12, 14 VIỀN 82

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DO 06 Ø 14.4 x 1.1 cm 
DO 07 Ø 16.5 x 1.4 cm
DO 08 Ø 19.8 x 1.6 cm
DO 8.5 Ø 22.8 x 1.6 cm
DO 09 Ø 25.8 x 1.8 cm
DO 10 Ø 28.6 x 1.9 cm
DO 12 Ø 31.2 x 2.4 cm
DO 14 Ø 34.7 x 2.8 cm