BỘ DĨA HX 607,HX 117, HX 15 MÀU VÀNG

BỘ DĨA HX 607,HX 117, HX 15 MÀU VÀNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
HX 607 25.7 x 19.4 x 2.2 cm 
HX 117 30.9 x 22.1 x 1.9 cm
HX 15 36.0 x 25.5 x 2.8 cm