BỘ TÔ TO 906, 907, TB 08, 09 MÀU CAM

BỘ TÔ TO 906, 907, TB 08, 09 MÀU CAM

Giá: Liên hệ

CODE SIZE
TO 906 Ø 15.2 x 4.6 cm
TO 907 Ø 18.2 x 5.3 cm 
TB 08 Ø 20.2 x 5.9 cm
TB 09 Ø 22.1 x 6.5 cm