BỘ TÔ TO 906, TO 907, TB 08, TB 09 VIỀN 154 DA

BỘ TÔ TO 906, TO 907, TB 08, TB 09 VIỀN 154 DA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TO 906 Ø 15.2 x 4.6 cm
TO 907 Ø 18.2 x 5.3 cm 
TB 08 Ø 20.2 x 5.9 cm
TB 09 Ø 22.1 x 6.5 cm