CA ĐÁ CĐA 01, CĐA 02, CĐA 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CĐA 01 (900 ml) 12.2 x 15.5 x 19.4 cm
CĐA 02 (1300 ml) 14.0 x 18.0 x 21.2 cm
CĐA 03 (2300 ml) 16.5 x 20.8 x 24.5 cm

Sản phẩm khác

CA NƯỚC CN 06, CN 07

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

THÙNG ĐÁ TĐ 35L

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

GÁO MÚC NƯỚC G 2L

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

GÁO MÚC NƯỚC GB 1L, GB 1.5L, GB...

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

GÁO MÚC NƯỚC GCT 05, GCT 06, GCT...

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

BỘ BÌNH NƯỚC BN 17

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

BÌNH ĐÁ BĐ 2L, BĐ 5L, BĐ 7L,...

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

CA NƯỚC CN 01, CN 02, CN 03,...

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước