CA DN 26, DN 27, DN 28

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
ND 26 8.6 x 10.0 cm
ND 27 9.4 x 11.4 cm
ND 28 10.5 x 12.5 cm