CA NƯỚC CN 01, CN 02, CN 03, CN 04

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CN 01  (700 ml) 11.2 x 13.5 x 12.8 cm
CN 02 (1000 ml) 11.0 x 15.2 x 16.2 cm
CN 03 (1500 ml) 12.8 x 17.8 x 18.6 cm
CN 04 (2000 ml) 13.8 x 19.5 x 21.7 cm

Sản phẩm khác

CA NƯỚC CN 06, CN 07

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

THÙNG ĐÁ TĐ 35L

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

GÁO MÚC NƯỚC G 2L

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

GÁO MÚC NƯỚC GB 1L, GB 1.5L, GB...

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

GÁO MÚC NƯỚC GCT 05, GCT 06, GCT...

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

BỘ BÌNH NƯỚC BN 17

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

BÌNH ĐÁ BĐ 2L, BĐ 5L, BĐ 7L,...

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

CA ĐÁ CĐA 01, CĐA 02, CĐA 03

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước