CA NƯỚC CN 01, CN 02, CN 03, CN 04

Giá: Liên hệ
CODE SIZE DUNG TÍCH
CN 01 11.2 x 13.5 x 12.8 cm 700 ml
CN 02 11.0 x 15.2 x 16.2 cm 1000 ml
CN 03 12.8 x 17.8 x 18.6 cm 1500 ml
CN 04 13.8 x 19.5 x 21.7 cm 2000 ml

Sản phẩm khác

GÁO MÚC NƯỚC G2L

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

GÁO MÚC NƯỚC GB 1L, GB 1.5L, GB...

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

GÁO MÚC NƯỚC GCT 05, GCT 06, GCT...

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

BỘ BÌNH NƯỚC BN 17

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

BÌNH ĐÁ BĐ 2L, BĐ 5L, BĐ 7L,...

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước

CA ĐÁ CĐA 01, CĐA 02, CĐA 03

Bình nước - Ca nước - Gáo múc nước