Dĩa DH 26, DH 27, DH 28, DH 29 , DH 30 MÀU

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DH 26 20.0 x 2.7 cm
DH 27  24.5 x 3.0 cm
DH 28 29.0 x 3.5 cm
DH 29 33.5 x 4.0 cm
DH 30 37.5 x 4.0 cm