DĨA DTG 07N, DTG 08N, DTG 09N NHÁM XÁM

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DTG 07N 19.0 x 18.5 x 2.7 cm
DTG 08N 22.0 x 21.5 x 3.1 cm
DTG 09N 25.0 x 24.5 x 3.5 cm