DĨA HỘT XOÀI - 2 LỚP

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
HX 607 25.7 x 19.4 x 2.5 cm
HX 117 30.9 x 22.1 x 2.8 cm
HX 407 36.0 x 25.5 x 3.1 cm

 

Sản phẩm khác

CHÉN CO 02 -2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

DĨA TRÒN CẠN

Bộ sản phẩm hai lớp

DĨA TRÒN SÂU - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

CHÉN CO 09 - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

CHÉN CO 34 - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

MUỖNG NO 17 - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

CHÉN T 26 - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp