DĨA TRÒN SÂU - 2 LỚP

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DB N6 15.9 x 3.0 cm
DB N7 17.3 x 3.2 cm
DB N8 20.2 x 3.4 cm
DB N9 22.5 x 3.7 cm
DB N10 25.2 x 4.1 cm 

 

Sản phẩm khác

CHÉN CO 02 -2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

TÔ BÈO - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

TÔ XOẮN - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

DĨA TRÒN CẠN

Bộ sản phẩm hai lớp

CHÉN CO 09 - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

CHÉN CO 34 - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

MUỖNG NO 17 - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

CHÉN T 26 - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp