ĐŨA KHÔNG SƠN - ĐŨA SƠN

ĐŨA KHÔNG SƠN - ĐŨA SƠN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
ĐŨA KHÔNG SƠN 27.3 cm        
ĐŨA SƠN  

 

Sản phẩm khác

MUỖNG NO 27

Muỗng - Vá - Đũa

MUỖNG NO 24

Muỗng - Vá - Đũa

MUỖNG NO 25

Muỗng - Vá - Đũa

VÁ CƠM VCG 02

Muỗng - Vá - Đũa

MUỖNG NO 21

Muỗng - Vá - Đũa

MUỖNG NO 22

Muỗng - Vá - Đũa

MUỖNG NO 28

Muỗng - Vá - Đũa

MUỖNG NO 26

Muỗng - Vá - Đũa