Hỏi đáp

Giới thiệu về MELAMINE

 • Melamine được phát triển tại Thuỵ Sĩ và năm 1830, được sử dụng rộng rãi tại các gia đình, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, ...
 • Tính chất vật lý/hoá học của melamine:
  • Melamine ở dạng bột tinh thể, có màu trắng như sữa. Công thức hoá học: C3H6N6
  • Nồng độ PH: 6.6 – 7.2.
  • Tỷ trọng: 1.18 – 1.20.
  • Đặc điểm: dạng bộ tinh thể trắng.
  • Thành phần nguyên liệu: 1.5% formaldehyde.
  • Nhiệt độ nóng chảy: 120oC.
  • Trọng lượng riêng: 1.45 – 1.55
 • Dưới đây là những ứng dụng của melamine:
  • Các sản phẩm từ melamine có đặc điểm chống thấm nước tốt.
  • Sản phẩm giữ được độ sáng dưới nhiệt độ cao.
 • Nhựa được điều chế từ melamine và formaldehyde trong môi trường axit có khả năng chống thấm nước tốt, tính chất hoá học ổn định, độ kết dính tốt, và không tan trong dung môi hữu cơ.
Sự khác nhau giữa sản phẩm melamine và các sản phẩm từ nguyên liệu khác

Sự khác nhau giữa sản phẩm melamine và các sản phẩm từ nguyên liệu khác

Các câu hỏi hay nhất