HỘP BẦU HB 01, HB 02, HB 03, HB 04, HB 05

HỘP BẦU HB 01, HB 02, HB 03, HB 04, HB 05

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
HB 01 9.0 x 6.5 x 3.8 cm
HB 02 11.0 x 8.0 x 4.5 cm
HB 03 13.2 x 9.7 x 5.6 cm
HB 04 15.3 x 11.0 x 6.6 cm
HB 05 17.4 x 13.0 x 7.5 cm

Sản phẩm khác

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 01, HV 02, HV 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP TRÒN HC 02, HC 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA62 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA63 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KH 14

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP ĐŨA HDUA 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KH 15

Hộp - Khay đựng thực phẩm