HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM HTP 04, 05

HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM HTP 04, 05

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
HTP 04 (1400 ml) 22.2 x 12.7 x 10.5 cm
HTP 05 (3500 ml) 27.2 x 16.4 x 14.0 cm

Sản phẩm khác

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 01, HV 02, HV 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP TRÒN HC 02, HC 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 62 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 63 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KH 14

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP ĐŨA HDUA 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KH 15

Hộp - Khay đựng thực phẩm