HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM HTP 04, 05

HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM HTP 04, 05

Giá: Liên hệ
CODE SIZE DUNG TÍCH
HTP 04 22.2 x 12.7 x 10.5 cm 1400 ml
HTP 05 27.2 x 16.4 x 14.0 cm 3500 ml

Sản phẩm khác

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 01, HV 02, HV 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP TRÒN HC 02, HC 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA62 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA63 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KH 14

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP ĐŨA HDUA 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KH 15

Hộp - Khay đựng thực phẩm