HỘP THỰC PHẨM HCC 04

HỘP THỰC PHẨM HCC 04

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
HCC 04 (1500 ml) Ø 13.5 x 16.2 cm

Sản phẩm khác

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 01, HV 02, HV 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP TRÒN HC 02, HC 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 62 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 63 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm