HỘP THỰC PHẨM HTP 24, HTP 25, HTP 26

HỘP THỰC PHẨM HTP 24, HTP 25, HTP 26

Giá: Liên hệ
SIZE CODE
HTP 24 (800 ml) 18.7 x 11.5 x 6.3 cm
HTP 25 (1700 ml) 24.0 x 14.7 x 7.9 cm
HTP 26 (3200 ml) 29.8 x 18.2 x 9.8 cm

 

Sản phẩm khác

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 01, HV 02, HV 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP TRÒN HC 02, HC 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 62 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 63 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KH 14

Hộp - Khay đựng thực phẩm