HỘP THỰC PHẨM HTP 27, HTP 28, HTP 29

HỘP THỰC PHẨM HTP 27, HTP 28, HTP 29

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
HTP 27 (400 ml) Ø 12.5 x 6.0 cm
HTP 28 (1400 ml) Ø 18.0 x 8.0 cm
HTP 29 (2700 ml) Ø 23.0 x 10.0 cm

 

Sản phẩm khác

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 01, HV 02, HV 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP TRÒN HC 02, HC 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 62 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 63 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KH 14

Hộp - Khay đựng thực phẩm