HỘP TRÒN HC 02, HC 03

HỘP TRÒN HC 02, HC 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
HC 02 (650 ml) Ø 12.0 x 8.5 cm
HC 03 (400 ml) Ø 12.0 x 6.0 cm

Sản phẩm khác

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 01, HV 02, HV 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 62 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 63 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KH 14

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP ĐŨA HDUA 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KH 15

Hộp - Khay đựng thực phẩm