HỘP VUÔNG HV 01, HV 02, HV 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE DUNG TÍCH
HV 01 17.0 x 12.5 x 6.2 cm 700 ml
HV 02 22.0 x 15.6 x 7.2 cm 1500 ml
HV 03 26.5 x 16.5 x 8.4 cm 2300 ml

Sản phẩm khác

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP TRÒN HC 02, HC 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA62 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA63 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KH 14

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP ĐŨA HDUA 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KH 15

Hộp - Khay đựng thực phẩm