HỘP VUÔNG HV 01, HV 02, HV 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
HV 01 (700ml) 17.0 x 12.5 x 6.2 cm
HV 02 (1500 ml) 22.0 x 15.6 x 7.2 cm
HV 03 (2300 ml) 26.5 x 16.5 x 8.4 cm

Sản phẩm khác

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP TRÒN HC 02, HC 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 62 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 63 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KH 14

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP ĐŨA HDUA 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KH 15

Hộp - Khay đựng thực phẩm