HŨ HĐ 01, HĐ 02, HĐ 03

HŨ HĐ 01, HĐ 02, HĐ 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
HĐ 01 Ø 7.2 x 5.8 cm
HĐ 02 Ø 8.4 x 6.8 cm
HĐ 03 Ø 9.5 x 7.0 cm