HŨ HĐ 05N, HĐ 05, HĐ 05L

HŨ HĐ 05N, HĐ 05, HĐ 05L

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
HĐ 05N Ø 8.6 x 6.4 cm
HĐ 05 Ø 11.7 x 8.3 cm
HĐ 05L Ø 14.5 x 10.3 cm