KHAY CHỮ NHẬT KCN 01, 02, 03, 04

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
KCN 01 28.5 x 20.5 cm
KCN 02 38.0 x 27.0 cm
KCN 03 45.0 x 32.0 cm
KCM 04 53.0 x 37.5 cm