LY 26 MÀU ĐEN

Giá: Liên hệ
Code Size Volume
Ly No 01 3.0 x 4.0 x 5.0 cm 1200ml
Ly No 01 2.0 x 3.0 x 4.0 cm 900ml