Sản phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 14, 15, 16

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
HTP 14 14.2 x 10.1 x 5.8 cm
HTP 15 17.0 x 12.4 x 6.5 cm
HTP 16 19.7 x 14.7 x 7.0 cm
HŨ HU 27

Sản phẩm hũ được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
HŨ HU 26

Sản phẩm hũ được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
HŨ HU 25

Sản phẩm hũ được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
HŨ HU 24

Sản phẩm hũ được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
HỘP THỰC PHẨM HTP 17, 18, 19, 20

Sản phẩm hộp thực phẩm được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
HŨ ĐỰNG NƯỚC CHẤM NC 08, NC 09

Sản phẩm hũ được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ