Sản phẩm
DĨA TRÁI CÂY DTC 47A, 48A, 49A

Sản phẩm dĩa trái cây được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
DĨA TRÁI CÂY DTC 38A

Sản phẩm dĩa trái cây được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
DĨA TRÁI CÂY DTC 28A

Sản phẩm dĩa trái cây được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
DĨA TRÁI CÂY DTC 18A

Sản phẩm dĩa trái cây được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
DĨA TRÁI CÂY DTC 06A, 07A, 08A

Sản phẩm dĩa trái cây được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
NHÚNG BÁNH TRÁNG NBT 03, NBT 04

Sản phẩm nhúng bánh tráng được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
NHÚNG BÁNH TRÁNG NBT 02

Sản phẩm nhúng bánh tráng được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
NHÚNG BÁNH TRÁNG NBT 01

Sản phẩm nhúng bánh tráng được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
DĨA LÁ DL 01A, DL 02A, DL 03A

Sản phẩm dĩa lá được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
HŨ TĂM HT 08

Sản phẩm hũ đựng tăm được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
HŨ TĂM HT 07

Sản phẩm hũ đựng tăm được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
HŨ TĂM HT 05

Sản phẩm hũ đựng tăm được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
HŨ TĂM HT 03

Sản phẩn hũ đựng tăm được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
HŨ TĂM HT 04

Sản phẩm hũ đựng tăm được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
XỊT TIÊU XT

Dụng cụ xịt tiêu được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
MUỖNG MH 06, MH 20

Sản phẩm muỗng sản xuất từ nhựa acrylic 


Giá: Liên hệ
MUỖNG CÀ PHÊ MCF 08A

Sản phẩm muỗng cà phê sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
MUỖNG CÀ PHÊ MCF 07A

Sản phẩm muỗng cà phê sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
MIẾNG LÓT LY DL 101A

Sản phẩm miếng lót ly sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
HỘP 3 NGĂN HCN 3

Sản phẩm hộp có ngăn được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
DỤNG CỤ XAY TỎI HX 01

Dụng cụ xay tỏi bằng chất liệu acrylic


Giá: Liên hệ