Sản phẩm

DĨA TRÁI CÂY DTC 06A, 07A, 08A

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DTC 06A 25.5 x 17.5 x 2.5 cm
DTC 07A 28.5 x 19.5 x 2.8 cm
DTC 08A 32.0 x 22.0 x 3.2 cm
DĨA TRÁI CÂY DTC 47A, 48A, 49A

Sản phẩm dĩa trái cây được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
DĨA TRÁI CÂY DTC 38A

Sản phẩm dĩa trái cây được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
DĨA TRÁI CÂY DTC 28A

Sản phẩm dĩa trái cây được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
DĨA TRÁI CÂY DTC 18A

Sản phẩm dĩa trái cây được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
NHÚNG BÁNH TRÁNG NBT 03, NBT 04

Sản phẩm nhúng bánh tráng được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
NHÚNG BÁNH TRÁNG NBT 02

Sản phẩm nhúng bánh tráng được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ