Sản phẩm

NHÚNG BÁNH TRÁNG NBT 03, NBT 04

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
NBT 03 27.0 x 8.0 x 15.0 cm
NBT 04 21.5 x 7.0 x 13.0 cm
DĨA TRÁI CÂY DTC 47A, 48A, 49A

Sản phẩm dĩa trái cây được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
DĨA TRÁI CÂY DTC 38A

Sản phẩm dĩa trái cây được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
DĨA TRÁI CÂY DTC 28A

Sản phẩm dĩa trái cây được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
DĨA TRÁI CÂY DTC 18A

Sản phẩm dĩa trái cây được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
DĨA TRÁI CÂY DTC 06A, 07A, 08A

Sản phẩm dĩa trái cây được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
NHÚNG BÁNH TRÁNG NBT 02

Sản phẩm nhúng bánh tráng được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ