Sản phẩm

DĨA DVC 25, DVC 26, DVC 27, DVC 28, DVC 29

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DVC 25 18.6 x 18.6 x 2.3 cm
DVC 26 21.5 x 21.5 x 2.7 cm
DVC 27 24.3 x 24.3 x 3.1 cm
DVC 28 27.1 x 27.1 x 3.5 cm
DVC 29 30.0 x 30.0 x 3.8 cm
DĨA TRE DTR 16, DTR 17, DTR 18

Sản phẩm dĩa melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn và màu sắc cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
DĨA TRE DTR 05, DTR 06, DTR 07, DTR 08, DTR 09, DTR 10

Sản phẩm dĩa melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn và màu sắc cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
DĨA QUẢ DQ 27, 28

Sản phẩm dĩa hoa quả melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
DĨA QUẢ DQ 17, 18

Sản phẩm dĩa hoa quả melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
DĨA DH 106, DH 107, DH 108, DH 109

Sản phẩm dĩa melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn và màu sắc cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
DĨA DOV 38

Dĩa melamine cao cấp, với nhiều màu sắc cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ