Sản phẩm

GIỎ RÁC GRV 00, GRV 01, GRV 02, GRV 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
GRV 00 23.0 x 23.0 x 23.5 cm
GRV 01 28.5 x 28.5 x 29.5 cm
GRV 02 34.5 x 34.5 x 37.0 cm
GRV 03 41.0 x 41.0 x 45.0 cm
GIỎ RÁC GRT 01, GRT 02

Sản phẩm giỏ đựng rác được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
GIỎ XÁCH GST 01

Sản phẩm giỏ xách được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
GIỎ ĐỰNG GNO 13, GNO 14

Sản phẩm giỏ đựng được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
GIỎ ĐỰNG GNO 12

Sản phẩm giỏ đựng được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ
GIỎ ĐỰNG GNO 10, GNO 11

Sản phẩm giỏ đựng được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
GIỎ ĐỰNG GNO 009

Sản phẩm giỏ đựng được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ