Sản phẩm
BỘ CỜ TƯỚNG

Sản phẩm bộ cờ tướng melamine cao cấp


Giá: Liên hệ
CỜ DOMINO

Sản phẩm bộ cờ domino melamine cao cấp  


Giá: Liên hệ
ĐẾ BÀN LÀ DBL 01

Sản phẩm đế bàn là melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn và màu sắc cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
HỘP ĐẾ NƠ

Sản phẩm đế lót ly melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn và màu sắc cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
LÓT LY DL 101, DL 102, DL 103

Sản phẩm đế lót ly melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn và màu sắc cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
LÓT LY DN 03, DN 04, DN 05

Sản phẩm đế lót ly melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn và màu sắc cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
ĐẾ ĐỰNG HỘP SỮA

Sản phẩm đế đựng hộp sữa melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn và màu sắc cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
ĐỂ TRỨNG VỊT 01, 02

Sản phẩm dĩa để trứng vịt melamine cao cấp, với nhiều màu sắc cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
BỘ CHÉN MUỖNG

Sản phẩm bộ chén muỗng melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn và màu sắc cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
BỘ BÀN ĂN 6 NGƯỜI

Sản phẩm bộ bàn ăn 6 người melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn và màu sắc cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
CHÉN ĐỰNG THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG TA 01

Chén thức ăn cho thú melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ