Sản phẩm
HỘP THỰC PHẨM HTP 21, 22, 23

Sản phẩm hộp đựng thực phẩm được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ
HỘP THỰC PHẨM HTP 01, 02, 03

Sản phẩm hộp đựng thực phẩm được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ
KHAY KPA 62P

Sản phẩm khay đựng thực phẩm được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
HỘP MỨT TRÒN HMP 20

Sản phẩm hộp mứt tròn được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
HỘP HDN 01, 02, 03

Sản phẩm hộp đựng được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ
HỘP HM 500ml, 650ml, 750ml, 1000ml

Sản phẩm hộp đựng thực phẩm được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ
HỘP THỰC PHẨM HCC 01, 02, 03

Sản phẩm hộp đựng thực phẩm được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ
HỘP THỰC PHẨM HTP 07, 08, 09, 10

Sản phẩm hộp đựng thực phẩm được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ
HỘP CHỮ NHẬT HCN 01, 02, 03

Sản phẩm hộp đựng thực phẩm được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
HỘP THỰC PHẨM HTP 12

Sản phẩm hộp đựng thực phẩm được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
HỘP VUÔNG HV 05

Sản phẩm hộp vuông đựng thực phẩm được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ
TÔ MÌ TM 750ML

Sản phẩm tô ăn mì được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ
THỐ NHỰA CÓ NẮP THO 00, 01, 02, 03, 04

Sản phẩm thố có nắp được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
HỘP THỰC PHẨM HCC 04

Sản phẩm hộp đựng thực phẩm được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ
KHAY KP 13

Sản phẩm khay được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
KHAY ĐỰNG LY KLY13

Sản phẩm khay đựng ly được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
KHAY KH 15

Sản phẩm khay đựng ly được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
KHAY KH 14

Sản phẩm khay đựng ly được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
HỘP ĐŨA HDUA 03

Sản phẩm hộp đựng đũa được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
HỘP BẦU HB 01, HB 02, HB 03, HB 04, HB 05

Sản phẩm hộp bầu được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
KHAY KPA63 TEM

Sản phẩm khay đựng thực phẩm được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
KHAY KPA62 TEM

Sản phẩm khay đựng thực phẩm được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
HỘP TRÒN HC 02, HC 03

Sản phẩm hộp tròn được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ
HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM HTP 04, 05

Sản phẩm hộp đựng thực phẩm được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ