Sản phẩm

LÓT SÀN LS 02, LS 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
LS 02 29.5 x 42.0 x 3.1 cm
LS 03 61.5 x 41.2 x 3.2 cm
KY HỐT RÁC CÓ CÁN KY 02, KY 04

Sản phẩm ky hốt rác có cán được sản xuất từ nhựa, có hai màu xanh và đỏ


Giá: Liên hệ
PALLET

Sản phẩm pallet được sản xuất từ nhựa, có hai màu xanh và đen


Giá: Liên hệ
LÓT SÀN LS 01 MỀM

Sản phẩm miếng lót sàn được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
VÁ CƠM VC 09, VC 10

Sản phẩm vá múc cơm được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ
GIÁ LY GL 02

Sản phẩm giá để ly được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
GIÁ LY GL 01

Sản phẩm giá để ly được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ