Sản phẩm
THÙNG RÁC TR 06

Sản phẩm thùng rác được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ
XÔ HỒ XHỒ 6L M

Sản phẩm xô đựng hồ được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
XÔ HỒ XHỒ 8L

Sản phẩm xô đựng hồ được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ
THÙNG SƠN TS 01, TS 02

Sản phẩm thùng đựng sơn được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
THÙNG RÁC TR 04, TR 05

Sản phẩm thùng đựng rác được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
THÙNG THS 01, 02, 03

Sản phẩm thùng có kèm nắp đậy được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ
THÙNG CÓ NẮP TG 01, 02, 03

Sản phẩm thùng có kèm nắp đậy được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ
XÔ KHÔNG QUAI 35L, 45L, 60L, 80L, 100L, 120L, 160L, 220L, 250L

Sản phẩm xô không quai được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
XÔ CÓ QUAI 4L, 6L, 8L, 10L, 12L, 14L, 18L, 20L

Sản phẩm xô có quai được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ