Sản phẩm

XÔ KHÔNG QUAI 35L, 45L, 60L, 80L, 100L, 120L, 160L, 220L, 250L

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
XÔ 35L Ø 39.0 x 41.0 cm
XÔ 45L Ø 42.0 x 44.5 cm
XÔ 60L Ø 46.5 x 49.5 cm
XÔ 80L Ø 50.5 x 60.0 cm
XÔ 100L Ø 54.0 x 65.0 cm
XÔ 120L Ø 57.5 x 68.0 cm
XÔ 160L Ø 63.5 x 75.0 cm
XÔ 220L Ø 70.0 x 83.0 cm
XÔ 250L Ø 72.0 x 91.0 cm
THÙNG RÁC TR 06

Sản phẩm thùng rác được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ
XÔ HỒ XHỒ 6L M

Sản phẩm xô đựng hồ được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
XÔ HỒ XHỒ 8L

Sản phẩm xô đựng hồ được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ
THÙNG SƠN TS 01, TS 02

Sản phẩm thùng đựng sơn được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
THÙNG RÁC TR 04, TR 05

Sản phẩm thùng đựng rác được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
THÙNG THS 01, 02, 03

Sản phẩm thùng có kèm nắp đậy được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ