Sản phẩm

XÔ CÓ QUAI 4L, 6L, 8L, 10L, 12L, 14L, 18L, 20L

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
XÔ 4L Ø 20.0 x 18.5 cm
XÔ 6L Ø 22.5 x 21.5 cm
XÔ 8L Ø 25.0 x 23.5 cm
XÔ 10L Ø 27.0 x 25.0 cm
XÔ 12L Ø 28.5 x 27.5 cm
XÔ 14L Ø 31.0 x 28.5 cm
XÔ 18L Ø 33.5 x 30.0 cm
XÔ 20L Ø 34.0 x 32.0 cm
THÙNG RÁC TR 06

Sản phẩm thùng rác được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ
XÔ HỒ XHỒ 6L M

Sản phẩm xô đựng hồ được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
XÔ HỒ XHỒ 8L

Sản phẩm xô đựng hồ được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ
THÙNG SƠN TS 01, TS 02

Sản phẩm thùng đựng sơn được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
THÙNG RÁC TR 04, TR 05

Sản phẩm thùng đựng rác được sản xuất từ nhựa, có nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
THÙNG THS 01, 02, 03

Sản phẩm thùng có kèm nắp đậy được sản xuất từ nhựa


Giá: Liên hệ