Sản phẩm

Tô bèo - Viền

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TO 906 Æ 15.2 x 4.6 cm
TO 907 Æ 18.2 x 5.3 cm
TB 08 Æ 20.2 x 5.9 cm
TB 09 Æ 22.1 x 6.5 cm
TÔ XOẮN - VIỀN

Sản phẩm bộ tô melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn và màu sắc cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
CHÉN CB 04 - VIỀN

Sản phẩm chén melamine cao cấp, với nhiều mẫu thiết kế thường xuyên được cập nhật.


Giá: Liên hệ
CHÉN CO 02 - VIỀN

Sản phẩm chén melamine cao cấp, với nhiều mẫu thiết kế thường xuyên được cập nhật.


Giá: Liên hệ
Dĩa hột xoài - Viền

Dĩa melamine cao cấp, với nhiều mẫu thiết kế thường xuyên được cập nhật.


Giá: Liên hệ
Dĩa tròn sâu - Viền

Dĩa tròn melamine cao cấp, với nhiều thiết kế cho khách hàng lựa chọn.


Giá: Liên hệ
Dĩa tròn cạn - Viền

Dĩa tròn melamine cao cấp, với nhiều mẫu thiết kế thường xuyên được cập nhật.


Giá: Liên hệ