THỐ NHỰA CÓ NẮP THO 00, 01, 02, 03, 04

THỐ NHỰA CÓ NẮP THO 00, 01, 02, 03, 04

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
THO 00 (300 ml) Ø 12.0 x  6.5  cm
THO 01 (700 ml) Ø 16.0 x  8.2  cm
THO 02 (1000 ml) Ø 18.6 x  9.5  cm
THO 03 (2500 ml) Ø 24.0 x 11.5 cm
THO 04 (4000 ml) Ø 26.6 x 13.8 cm

Sản phẩm khác

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 01, HV 02, HV 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP TRÒN HC 02, HC 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 62 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 63 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KH 14

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP ĐŨA HDUA 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm