THÙNG CÓ NẮP TG 01, 02, 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TG 01 + NẮP 29.0 x 26.0 x 28.2 cm
TG 02 + NẮP 35.5 x 31.0 x 33.5 cm
TG 03 + NẮP 44.5 x 36.0 x 39.5 cm