THÙNG THS 01, 02, 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
THS 01 (Lớn) 69.5 x 47.0 x 41.0 cm
THS 02 (Trung) 62.5 x 42.5 x 36.5 cm
THS 03 (Nhỏ) 55.0 x 37.5 x 32.0 cm